Grand Damwand
/ Warri Port Land Relamation Nigeria

Warri Port Land Relamation Nigeria

3200 ton GPU32. alle in 18m. De bestaande zeebodem was tussen ongeveer -2,0 EL te EL 1,0 in de nabijheid van de voorgestelde wand. Latere vulling activiteit heeft het gebied tot ongeveer 3,0 EL teruggewonnen. Vul materiaal is dichte tot zeer dichte zanderig grind met keien en boulders.Installation werd gedaan door pitching de damwanden in het opstapelen frame en het rijden op de weigering met een ICE 815 trilblok. Palen werden vervolgens gedreven om de uiteindelijke gewenste niveau middels een IHC S90 hydraulische hamer, met een stapel helm

Project Foto's