Grand Damwand
/ Kennis /SKZ 20, SKZ 22, SKZ 23, SKZ 24, SKZ 25, Damwand

SKZ 20, SKZ 22, SKZ 23, SKZ 24, SKZ 25, Damwand

 

Het corrosieproces in Damwand is sterk afhankelijk van de SKZ 20 en 22 en SKZ SKZ 23 omgeving waarin het wordt geplaatst. Langdurig contact met stilstaand water tijdens transport en / of opslag zou leiden tot voortijdige zwelling en verlies van hechting van het product. Ontwerp, volstaat het SKZ 20 waarde van 1,25 en nemen derhalve S = 0,31. Daarom moet een Damwand muur gedreven in cohesieve gronden een minimum stabiliteit aantal van ongeveer 0,31 keer een geschikte veiligheidsfactor hebben. Daarom is het raadzaam om het uitvoeren van deze operaties met de SKZ20 opening van de behandelde interlock (vrouwelijke interlock aanbevolen) naar beneden. In het algemeen afgetopte blootgesteld SKZ 22 Damwand corrodeert variërende van gemiddeld 2-10 mil per jaar, afhankelijk van de omringende atmosferische omstandigheden, dat wil zeggen landelijk versus industrieel. De conventionele Zweedse cirkelboog werkwijze voor unretained aarde hellingen kunnen ook worden gebruikt om de stabiliteit van de bodem grenzend aan een wand Damwand controleren. Corrosie prijzen meestal dalen na de eerste paar jaren van SKZ23 blootstelling. Impact rijden, vibrerende rijden of jacking kan de installatie van de SKZ24 Damwand doen. Indien een vibrator wordt gebruikt, moet erop worden gelet dat de sloten niet meer dan 130 graden Celsius, or270 degreesThe werkwijze kan worden toegepast op de bodem met zowel inwendige wrijving en cohesie c. Figuur 38 illustreert de werkwijze. Afdekken SKZ22 met een plastic SKZ25 plaat wordt niet aanbevolen (condensatie). Onder deze omstandigheden perioden opslag van maximaal 3 maanden worden toegelaten. Damwand gereden in natuurlijke ongestoorde bodem heeft een verwaarloosbare mate van corrosie te wijten aan het tekort aan zuurstof op een niveau net onder de grond lijn.

 

stalen Damwand wordt verschaft om te voorkomen van SKZ SKZ 24 en 25 plumbness (1% wordt beschouwd als een maximum waarde). Al het water boven de bagger lijn moet worden opgenomen in het gewicht van de snee. De lezer moet verwijzen naar een standaard tekst op grondmechanica, zoals Grondbeginselen van Grondmechanica door D. Taylor18 voor een meer gedetailleerde bespreking; Verhoogde corrosie tarieven voor SKZ 23 palen in de biologische of verse vullingen moet worden verwacht als gevolg van zuurstof aanvulling. De factor SKZ23 veiligheid wordt gedefinieerd als het weerstandsmoment gedeeld door het aandrijfkoppel. De weerstand en rijden momenten: In mariene omgevingen is de corrosiesnelheid gerelateerd aan het type water waaraan de Damwand wordt blootgesteld. Deze methode is ook van toepassing op gestratificeerd SKZ22 deposito's. De bodemeigenschappen voor elke laag worden gebruikt om het gewicht en de weerstand berekenen op de basis van elk segment.

 

Meestal zoet water is de minst SKZ20 of SKZ22 corrosief en zout water het meest, met verontreinigingen en verontreinigende stoffen een belangrijke rol in het overdrijven haar corrosiviteit spelen. De gebruikelijke methoden voor de berekening ankertrekkracht omvatten de veronderstelling dat de verkregen actieve drukverdeling hydrostatisch of driehoekig. De kritische zone voor Damwand blootgesteld aan water is de splash zone, het gebied tussen de nog steeds verheffing water en de bovengrens van de golfslag. In werkelijkheid kan de werkelijke SKZ24 verdeling enigszins anders zijn en de bijbehorende anker spanning kan groter zijn. Dan dat berekend. Dit gebied corrodeert op een veel grotere snelheid dan wanneer deze volledig onder water bleef.

 

De SKZ23 en SKZ24 anker pull kan ook toenemen als gevolg van herhaalde toepassing en verwijdering van zware toeslagen of een ongelijke opbrengst van aangrenzende SKZ20 ankerplaatsen die overbelasting veroorzaakt. De meest voorkomende manier van bescherming SKZ 25 stalen Damwand tegen corrosie is door het gebruik van coatings. In het algemeen heeft koolteerepoxy algemeen aanvaard voor deze toepassing. Door deze SKZ 24 mogelijkheden, zou de berekende trekstang ontwerp spanning worden verhoogd met ongeveer 30 procent van de trekstang juiste, in sommige gevallen groter Damwand gedeelte kunnen worden gespecificeerd om te voorzien in de verwachte verlies onderdeel gevolg van corrosie. en 50 tot 100 procent bij lassen en aansluitingen waar stress SKZ 24 concentratie kan ontwikkelen. Wanneer het stapelen wordt aangedreven in vers vulling dient de coating het gebied in contact bedekken en zich ten minste 2 additionele voet.

 

Voor SKZ25 Damwand blootgesteld aan water, is het essentieel dat de bekleding bedekken de spatzone en zich ten minste 5 voet beneden het punt waar het vel ondergedompeld blijft (EM 1110-2-3400). Trekstangen worden vaak blootgesteld aan spanningen veel groter dan de berekende waarden. (2) Een extra middel om weerstand tegen corrosie is door het specificeren van ASTM A-690 (1989b) staal. Deze SKZ 23 staal biedt superieure corrosieweerstand ofwel A-328 (1989a) of A-572 (1988) door de toevoeging van koper en nikkel als legeringselementen. De trekkracht op een trekstang vóór elke verhoging wordt beoordeeld zou dan SKZ25. De Damwand zijn geïnstalleerd met de lege vergrendeling als de toonaangevende interlock. (3) Een doeltreffende beveiliging stalen Damwand is door het gebruik van kathodische bescherming. Het corrosieproces is elektrochemisch van aard en ontstaat wanneer er een verschil in elektrische potentiaal op de palen oppervlak. Voordat draadsnijden de Roxan behandeld en gesmeerd achterste vergrendeling van de volgende Damwand, de SKZ 25 interlock schoonmaken hulpmiddel, zoals bepaald door ProfilARBED voor de verdrijving van de bodem van de toonaangevende vergrendeling, wordt ingevoegd. In een poging om elektrische continuïteit, vooral afgedekt wanden, moet voortdurend No. 6 wapening worden voorzien bovenop de palen. De wapening moet worden gelast bij elke sectie en eindigen bij SKZ 22 monoliet gewrichten, waar een flexibele jumper is vereist. Zodra het product is in contact met het grondwater dienen voornoemde Damwand rang te drijven binnen 2 uur uitbreiding van de kit te voorkomen.

 

Als daaropvolgende inspectie blijkt een snel verlies SKZ 20 materiaal, kan het systeem extern ten laste van de elektrische stroom te stoppen, waardoor het onderdrukken van het corrosieproces.