Grand Damwand
/ Kennis /damwand, AZ28-700, AZ 28-700 , AZ26-700N , AZ 46 , AZ 48 , AZ 50

damwand, AZ28-700, AZ 28-700 , AZ26-700N , AZ 46 , AZ 48 , AZ 50

Sectie Dimensies Massa Modulus van sectie Traagheidsmoment
Breedte Hoogte Dikte per stapel Muur
b h t s        
mm mm mm mm kg/m kg/m2 cm3/m cm4/m
AZ 28-700 700 461 13.2 13.2 110 157 2760 63620
AZ26-700N 700 460 13.5 10 96.9 138 2600 59790
AZ 46 580 481 18 14 132.6 229 4595 110450
AZ 48 580 482 19 15 139.6 241 4800 115670
AZ 50 580 483 20 16 146.7 253 5015 121060

 

De Damwand voor elastische gedrag omvat AZ28-700 en AZ 28-700. Actieve drukken worden berekend met behulp van de Coulomb Theory of logaritmische spiraal methode. De dwarsdoorsnede van het profiel. Dit AZ28-700 waarde is nog niet Tweedehands damwanden samenvatting voor het bepalen van de laterale aarde druk op Damwand muren: gebruik moet worden beperkt tot zeer lage muur hoogten blootgesteld aan lichte belasting. De maximaal toegestane moment voor plastisch gedrag op nul geen kracht. Sectionele geometrie en materiaaleigenschappen moeten worden opgegeven voor elke toepassing en conformiteit van de damwand moet worden gecontroleerd door een gekwalificeerd laboratorium. Als een minimum, de AZ 28-700 weerstandsmoment Wel (ook wel weerstand moment in Nederland). de ontwerper moet acceptabele waarden van de volgende eigenschappen bepaald door het gerefereerde ASTM-normen te specificeren: Passief druk moet worden berekend met behulp van de Coulomb Theory met een geschikte veiligheidsfactor of de logaritmische spiraal methode. wateropname (ASTM D 570 (1981)); treksterkte (ASTM D 638 (1989d)); buigsterkte en elasticiteitsmodulus (ASTM D 790 (1986b)); druksterkte (ASTM D 695 (1990)); en Barcol hardheid (ASTM D 2583 (1987)). Deze waarde wordt nog niet gebruikt door D-damwanden.

 

Een grafische analyse gecompliceerde doorsneden. D-damwanden gebruikt deze waarde voor enkele en gecombineerde muur analyse. Als een wand van deze materialen wordt verwacht te worden blootgesteld aan zonlicht of extreme hitte, moet de ultraviolet en thermische eigenschappen van het materiaal onderzocht en adequate bescherming. Door de gebruiker gedefinieerde AZ26-700N profielen en groepen kunnen worden toegevoegd via de knoppen Toevoegen en bewerken, en verwijderd met de knop Verwijderen. Voor ingewikkelde doorsneden met onregelmatig en gelaagde backfills, moet de lezer zulke teksten als Fundamentals of Grondmechanica door Taylor en Grondmechanica in vakmanschap door Terzaghi en Peck te raadplegen. Selecteer of voer een naam voor de groep van profielen. AZ 50 profielnaam Geef de naam van het profiel.

 

Keuze van het materiaal voor de damwanden te baseren op AZ26-700N en AZ 46. esthetiek, de functie van de wand, en de moeilijkheid van installatie. Stijfheid EI Voer de buigstijfheid van het profiel Elastic ogenblik Voer de maximum toegestane moment voor elastisch gedrag met nul toegepast normaalkracht bodemeigenschappen - Onafhankelijk van de theorie gebruikt gronddruk berekenen op steunmuren; de resultaten kan niet nauwkeuriger dan de grond zijn eigenschappen gebruikt in de berekeningen. Plastic ogenblik Voer de maximaal toegestane moment voor plastisch gedrag met nul toegepast normale kracht. Staal is het meest gebruikte materiaal vanwege zijn relatief hoge sterkte-gewichtsverhouding en zijn beschikbaar in verschillende vormen en maten. Voer het weerstandsmoment Wel (ook wel weerstand moment in Nederland). Dit AZ 46 waarde wordt nog niet gebruikt door D-damwanden. Vanwege de grote verschillen van ondergrondse condities op verschillende plaatsen, moet de bodem constanten worden bepaald op basis van een verkennend boring programma en laboratoriumtests representatieve monsters. Sectie gebied Voer de dwarsdoorsnede van het profiel. Deze waarde wordt momenteel niet gebruikt door AZ 48 damwanden. Alleen dan kan een veilig en economisch ontwerp worden gewaarborgd. Levenscycluskosten analyses moeten worden uitgevoerd voor de verschillende alternatieven voor de meest haalbare oplossing te kiezen.

 

Breedte Voer de breedte van een enkele AZ 50 stapel. D-damwanden gebruikt deze waarde bij het uitvoeren van een enkele paal of gecombineerde wand analyse. Cantilever muren anders dan beton materialen. (A) Buiging. De minimale weerstandsmoment wordt gegeven min = weerstandsmoment per voet van de muur M max = maximale buigmoment per voet van AZ 48 muur fb = toelaatbare buigspanning geschikt om het materiaal en de laadtoestand van de Pile optie is beschikbaar in het menu Constructie alleen als de Single pile model in het model venster is geselecteerd. Op de menubalk op Bouw en kies AZ28-700 stapel aan de ingang te openen. Een benaderende relatie tussen de relatieve dichtheid, standaard penetratieweerstand, hoek van inwendige wrijving en het gewicht per eenheid van granulaire gronden. De inhoud van het venster zal voor een elastische of een plastic berekening.

 

Single Pile - Elastic Calculation. Aluminium damwand kan voordelig in een corrosieve omgeving waar extra dikte van AZ 50 staal is nodig om te compenseren voor sectie verlies. Eerst wordt het bovenste niveau van de stapel opgenomen. Klik vervolgens op de Insert rij knop om een nieuwe rij in te voegen of klik op de rij knop Toevoegen om een toe te voegen.

 

De stijfheid van AZ 48 kan worden gevarieerd voor elke sectie. Voor het doel voorlopig ontwerp is het vaak nodig passende bodemeigenschappen veronderstellen. De volgende tabellen en grafieken zijn opgenomen voor dit doel alleen maar als een gids. Klik hier om de naam, diameter en buigstijfheid van de AZ 46 van de met D damwanden bibliotheek importeren. Naam Wijzig de standaardnaam voor het onderdeel, indien gewenst. De Damwand sectie moet de volgende minimale doorsnede-eigenschappen na correctie voor mogelijk verlies van materiaal als gevolg van corrosie, slijtage of andere AZ26-700N schadelijke effecten. U kunt ook gebruik maken van het pictogram Plakken om de complete inhoud van een externe bron in de tabel plakken. Stapel venster voor het Elastic berekening. Vereiste stapel doorsnede voor cantilever muren. AZ 28-700 stapel topniveau Voer het hoogste niveau van de paal in relatie tot een vrij gekozen referentieniveau.